Samhällsansvar (CSR)

Vårt arbete med CSR och samhällsansvar


Corporate Social Responsibility (CSR) beskriver företagens samhällsansvar för sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Som grund för vårt arbete med CSR ligger vår vision och vår affärsidé. Enligt oss på Sellbag AB handlar ansvaret om vårt beteende och synsätt i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och i samhället vi verkar.

Vår vision är att jobba mot att minska överkonsumtionen i världen genom att textilier och prylar byter ägare med en minimal miljöpåverkan samtidigt som vi vill ta ett stort socialt ansvar mot samhället vi verkar i.

Nedan följer några av de projekt vi arbetar med inom CSR.

Vi stödjer Världsnaturfonden (WWF)

Som ett led i att göra världen till en lite bättre plats, där vi människor lever i harmoni med naturen så väljer vi att skänka en del av överskottet till Världsnaturfonden (WWF).

Tack vare vårt stöd kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

Vi stödjer Hjärta till Hjärta


Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framförallt i de östra delarna av Europa. Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till dem som bäst behöver den.

För oss på Sellbag är det viktigt att vi återbrukar textilier och andra varor i högsta möjliga mån för miljöns skull. Därför skänker vi de kläder som vi inte lyckas sälja till bistånd och bättre behövande.

Vi minskar utanförskapet

Tack vare vår klimatsmarta säljtjänst kan vi erbjuda väldigt varierande arbetsuppgifter med allt från fotografering, annonsproduktion, lagerhantering till kundtjänst. Därför erbjuder vi medarbetare från Jobbex AB att komma till oss och språkträna och arbetsträna.

Vi på Sellbag har även som mål att anställa majoriteten av vår personal från den här målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi tror på en stor mångfald och breda erfarenheter.

Vi ger prylarna ger en andra chans

Vårt mål är att alla saker ska byta ägare och glädja någon annan. Därför ger vi saker som våra kunder inte vill ha tillbaka en chans till i en egen butik. Prylarna finns i butik under tre öppningstillfällen innan dessa skickas vidare till bistånd eller återvinning.

Butiken skapar även arbetstillfällen där vi kan erbjuda bra arbetsuppgifter för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Att kunna ge språksvaga och människor i arbetsträning kassavana är riktigt bra arbetsuppgifter som får dessa personer att känna ansvar och växa som personer.

Om Sellbag

Sellbag är ett svenskt privatägt aktiebolag, grundat 2016. Ägarna har sin bakgrund inom vård- och omsorgsbranschen och brinner för frågor inom välfärd och miljö.

Idén till Sellbag föddes ur ett antal egna erfarenheter, spaningar och reflektioner i omvärlden:

• Att det blir allt starkare fokus på den globala utmaningen med jordens resurser. Årligen slängs det 145 000 ton textilier i Sverige, Danmark och Finland vilket motsvarar hälften av den mängd textilier som släpps ut på marknaden per år.

• Att medvetenheten hos konsumenterna blir allt starkare kring miljön och de textilier vi köper.

• Att textilier inte säljs, trots att kvalitén fortfarande är precis lika bra och i stället lagras överblivet i svenskarnas hem.

• Att konsumenter gillar att göra fynd och spara pengar. Och såklart en hel del andra faktorer - inte minst att vi grundare brinner för frågan och alla utmaningar den innebär! Vi erbjuder alla konsumenter ett alternativ där de enkelt kan sälj sitt överskott, både begagnat men även helt nya överblivna varor.