Samhällsansvar (CSR)

Vårt arbete med CSR och samhällsansvar


Corporate Social Responsibility (CSR) beskriver företagens samhällsansvar för sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Som grund för vårt arbete med CSR ligger vår vision och vår affärsidé. Enligt oss på Sellbag AB handlar ansvaret om vårt beteende och synsätt i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och i samhället vi verkar.

Vår vision är att jobba mot att minska överkonsumtionen i världen genom att textilier och prylar byter ägare med en minimal miljöpåverkan samtidigt som vi vill ta ett stort socialt ansvar mot samhället vi verkar i.

Nedan följer några av de projekt vi arbetar med inom CSR.

Vi stödjer Världsnaturfonden (WWF)

Som ett led i att göra världen till en lite bättre plats, där vi människor lever i harmoni med naturen så väljer vi att skänka en del av överskottet till Världsnaturfonden (WWF).

Tack vare vårt stöd kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

Vi stödjer Hjärta till Hjärta


Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framförallt i de östra delarna av Europa. Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till dem som bäst behöver den.

För oss på Sellbag är det viktigt att vi återbrukar textilier och andra varor i högsta möjliga mån för miljöns skull. Därför skänker vi de kläder som vi inte lyckas sälja till bistånd och bättre behövande.

Vi ger prylarna ger en andra chans

Vårt mål är att alla saker ska byta ägare och glädja någon annan. Därför ger vi saker som våra kunder inte vill ha tillbaka en chans till i en egen butik. Prylarna finns i butik under tre öppningstillfällen innan dessa skickas vidare till bistånd eller återvinning.

Butiken skapar även arbetstillfällen där vi kan erbjuda bra arbetsuppgifter för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Att kunna ge språksvaga och människor i arbetsträning kassavana är riktigt bra arbetsuppgifter som får dessa personer att känna ansvar och växa som personer.

Om Sellbag

År 2016 grundades Sellbag av ett gäng unga entreprenörer. Tanken på att kunna förvalta varor och produkter på ett mer hållbart och klimatsmart sätt hade under en tid växt fram. Från början var tanken att helt inrikta sig på föreningar och sport- /idrottsprodukter. Ganska snabbt insåg vi att detta inte bara omfattar idrottsvärlden utan hela svenska folket.

Vi gjorde efterforskningar och läste igenom en del rapporter och undersökningar som var alarmerande. Det visade sig exempelvis att 7 av 10 köper kläder som de egentligen inte behöver och att det går åt hela 2 700 liter vatten för att göra en enda t-shirt!

Bolaget drivs idag från Katrineholm med produktion och lager men med en kundbas över hela Sverige. Vår affärsidé är att göra det enkelt för människor att bli av med sina gamla överblivna prylar och kläder som annars mest ligger i hemmen och skräpar.

Vi vill med hjälp av våra kunder minska det ekologiska fotavtrycket, minska köphetsen och konsumera mer hållbart för ett sundare klimat. Därför jobbar vi mot mål 12 av de Globala målen som världens ledare har förbundit sig till att uppnå till år 2030. Vi skänker även en del av överskottet varje år till Världsnaturfondens (WWF) arbete med just klimatfrågorna.

Tjänsten är därför utformad att vara så enkel så att alla människor kan använda den. Den enda kostnaden du som Sellbag kund kan få, är om vi inte lyckas sälja alla dina överblivna prylar och du vill ha dom i retur, då betalar du returfrakten. Annars är tjänsten helt kostnadsfri. Vi står för frakt av påsarna såväl till dig som till oss, vi hämtar tom. dina Sellbagpåsar vid din dörr om du bor inom vårt upptagningsområde men delar helt lika på vinsten av det som säljs.

Stora delar av personalen språk- eller arbetstränar hos Sellbag. Vi vill inte bara göra nytt för miljön utan även ta ett stort ansvar för alla typer av människor.