Earth Overshoot Day

"Earth Overshoot Day" inföll rekordtidigt 2017, redan den 2 augusti hade vi människor förbrukat årets budget av förnybara resurser. Dessa siffror visar att vi globalt lever som att vi hade 1,7 jordklot till vårt förfogande.

Fram till 1970-talet levde mänskligheten inom ramarna för vår planet men har på drygt fyra decennier flyttat från december till början av augusti.

Överbelastningen av ekosystemet leder till torka, avskogning, jorderosion, vattenbrist, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt. Exempelvis var 2016 det varmaste året någonsin.

Om vi människor tillsammans hjälps åt att flytta fram datumet för Overshoot Day med 4-5 dagar per år, vilket är fullt möjligt, borde vi kunna nå målet att leva på en planet år 2050.

Vill du uppmuntra till att minska överkonsumtionen och hjälpa till att sprida informationen om människans sätt att hantera jordens resurser så får du gärna använda den gemensamma hashtagen #movethedate i dina sociala medier.