Var klimatsmart

Var med och skapa en hållbar framtid

Stora delar av Sveriges befolkning är engagaerade i klimatfrågan och oroliga över följderna av ett varmare klimat. Men du som individ kan hjälpa till och bidra till omställningen mot en hållbar framtid.

Bra för klimatet är bra för dig

När man tittar lite närmare på miljöfrågan inser man ofta att det som är bra för miljön ofta är bra för mig som individ. Exempelvis att cykla korta sträckor istället för att använda bilen, att äta mer varierad kost och på så vis minska köttkonsumtionen.

Så kan du bidra - 5 områden

Textilier och prylar
Köp och sälj klimatsmart. Vår konsumtion av nya prylar består för en väsentlig andel av våra växthusgasutsläpp genom de industrier som tillverkar dem. Dessa utsläpp fortsätter att öka för var dag som går. Men det går att påverka genom ett smarte sätt att konsumera och skapa en hållbar livsstil. WWF vill se en halvering av utsläpp från nyinköpta prylar.

Bilen
Transporter och privata resor står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Därför är det viktigt att promenera, cykla eller åka kollektivt i möjligaste mån för att påverka utsläppen av fossila bränslen.

Maten
En femtedel av de globala utsläppen står animaliska prodkter för så som kött, mjälk och ost. Att äta mer varierat och mer baljväxter är både positivt för miljön och hälsan.

Bostaden
Ungefär en tredjedel av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Du kan själv bidra till en hållbar miljö genom att exempelvis sänka inomhustemperaturen och att byta till energisnåla produkter som vitvaror och LED-lampor.

Spara klimatsmart
Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Som privatperson kan du med hjälp av banken se över vilka bolag du investerat i och få råd om ett klimatsmart sparande.